0
راهنمای تاریخ تولید باتری خودروها

راهنمای تاریخ تولید باتری خودروها

محاسبه تاریخ تولید باطری خودرو: ۱_کمپانی دلکور:تاریخ برروی محصولات کمپانی دلکور به صورت اختصاری حک شده است.به عنوان مثال ۶AG15 ۶: سال تولید ۲۰۱۶٫ A:ماه تولید ماه اول سال میلادی.اگر Bبود ماه دوم محاسبه می شد و به همان ترتیب. G:سریال خط تولید را نشان میدهد. ۱۵:روز ماه را نشان میدهد. پس در نتیجه این باتری تولید […]

ادامه مطلب
Call Now Buttonتلفن تماس